Ái tại hoa hương phiêu tán thì

       
FB_IMG_1440994459909

(Tạm dịch: Yêu vào thời điểm hương hoa phiêu tán)

Tác giả: Hắc Vũ Phi Nhứ

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Tiểu Na

Thể loại: Hiện đại, vườn trường, thanh mai trúc mã, võng phối, ngược nhẹ, ấm áp văn, ôn nhu công x yếu đuối thụ, công sủng thụ, HE

Tình trạng tác phẩm: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

—–~☆~—–

Văn án

Ngay khi mùi hoa trong không khí thản nhiên dần dần phiêu tán, anh chợt phát hiện ra anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em là gấu gấu đầu gỗ của anh, còn anh là quế hoa đường của em. Chúng ta yêu nhau, dùng cả cuộc đời để bảo hộ lẫn nhau.

Mục Lục

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 1

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 2

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 3

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 4

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 5

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 6

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 7

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 8

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 9

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 10

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 11

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 12

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 13

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 14

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 15

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 16

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 17

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 18

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 19

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 20

Ái tại hoa hương phiêu tán thì – CHƯƠNG 21